William Atherton >> Henry Atherton >>

  Eleanora Atherton  1782 ... 1870    
33773

View Full Family Tree

Henry Atherton = Ann Byrom    
1740 ... 1816   1751 ... 1826  
  
  Lucy   1792 ... 1859  
Eleanora Atherton
1782 ... 1870