John Atherton Davies >>

  Thomas Davies  1898 ... NK    
45958

View Full Family Tree

John Atherton Davies = Emily Nxn    
1871 ... NK   1871 ... NK  
  
Thomas Davies
1898 ... NK