Thomas Willis >>

  William Willis  1808 ... NK    
36065

View Full Family Tree

Thomas Willis = Margaret Wainright    
1780 ... 1843   1780 ... NK  
  
  William   1803 ... 1809  
  Thomas   1810 ... 1880
  Laurance   1813 ... 1814  
  Ann   1815 ... NK
  Alice   1818 ... 1866
  Jane   1820 ... NK
  Margaret   1823 ... NK  
William Willis
1808 ... NK